-5%
Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
Diện tích: 6X25, 6X30, 6X35
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 3
2.000.000.000 
-5%
Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
Diện tích: 6X25, 6X30, 6X35
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 3
2.000.000.000 
-5%
Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
Diện tích: 6X25, 6X30, 6X35
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 3
2.000.000.000 
-5%
Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
Diện tích: 6X25, 6X30, 6X35
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 3
2.000.000.000 
-5%
Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
Diện tích: 6X25, 6X30, 6X35
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 3
2.000.000.000 
-5%
Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
Diện tích: 6X25, 6X30, 6X35
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 3
2.000.000.000 
0927811111
BẢNG GIÁ BÁN (02/04/2023)