Hải Phòng: Điều chỉnh tăng quỹ đất ở trên địa bàn

Mục lục

Theo hoanghuynewcity.info Năm 2018, Hải Phòng có quyết định Chương trình phát triển nhà ở TP Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030. Trong đó, nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 được xác định 1.064 ha và giai đoạn 2026 – 2030 là 848 ha. Tại lần điều chỉnh này, diện tích đất cho nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025 được điều chỉnh từ 1.064 ha tăng lên thành 4.291 ha. Diện tích đất dành cho phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030 được điều chỉnh từ 849 ha tăng lên thành 4.970 ha.

Hải Phòng: Điều chỉnh tăng quỹ đất ở trên địa bàn - Ảnh 1
Đến năm 2030, diện tích đất phát triển nhà ở của Hải Phòng được điều chỉnh tăng thêm nhiều lần so với trước đây.

Diện tích đất cho nhu cầu phát triển nhà ở tăng nên Hải Phòng dự kiến đến năm 2025, diện tích nhà ở tối thiểu đạt mức 10 m2/người, diện tích nhà ở bình quân đạt mức 29,2 m2/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở tối thiểu đạt mức 12m2/người, diện tích nhà ở bình quân của Hải Phòng đạt mức 36,5 m2/người. Ngoài ra, đến năm 2025, Hải Phòng sẽ có 85% nhà ở kiên cố, không còn nhà ở đơn sơ, thiếu kiên cố.

Dự án nhà ở thương mại trung tâm thành phố Bắc Sông Cấm, liền kề trung tâm hành chính mới: Hoàng Huy New City Thủy Nguyên

Tổng diện tích đất được quy hoạch tăng thêm, diện tích sàn nhà của Hải Phòng cũng được điều chỉnh tăng lên. Giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tăng thêm khoảng 19,57 triệu m2 sàn xây dựng gồm 7,57 triệu m2 sàn nhà ở thương mại; 1,50 triệu m2 nhà ở xã hội và 10,50 triệu m2 nhà ở dân tự xây. Giai đoạn 2026 – 2030, tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm 38,17 triệu m2 xây dựng. Trong đó có 25,17 triệu m2 sàn nhà ở thương mại; 2 triêu m2 sàn nhà ở xã hội và 11 triệu m2 sàn nhà ở dân tự xây.

Để phát triển quỹ sàn nhà ở này, tổng nguồn vốn cho giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến lên đến hơn 175.813 tỷ đồng. Nguồn vốn cho phát triền nhà ở thương mại khoảng 74.605 tỷ đồng, vốn phát triển nhà ở xã hội 16.546 tỷ đồng và vốn phát triển nhà ở tự xây đạt 84.662 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 – 2030 cần tổng nguồn vốn đầu tư 394.404 tỷ đồng để phát triển quỹ nhà ở. Vốn phát triển sàn nhà ở thương mại là 272.574 tỷ đồng, vốn phát triển nhà ở xã hội là 24.268 tỷ đồng và vốn phát triển nhà ở tự xây cần 97.562 tỷ đồng.

 

Đánh giá [post
tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Xem FULL tiến độ thanh toán

[FULL] BẢNG TÍNH LÃI SUẤT VAY

(Cập nhật mới với chính sách hiện tại)

Xem đầy đủ thông tin bảng tính lãi suất vay khi mua nhà & tiến độ thanh toán ngay tại đây.

    (*) Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

    (*) Hệ thống tự động gửi sau khi nhấn ”XÁC NHẬN”. Vui lòng điền thông tin chính xác. Xin cảm ơn!

    0927811111
    BẢNG GIÁ BÁN (02/04/2023)