Hoàn thành GPMB dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Mục lục

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên ban hành thông báo thu hồi đất số 113 ngày 17/4/2017 với tổng số hộ phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 2.800 hộ dân, diện tích 317ha.

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dựa án vẫn còn một số hộ gia đình, cá nhân có hành vi chiếm đất xây dựng công trình sau thời điểm đã có thông báo thu hồi đất và một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 29 hộ dân và cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân.

Qua tuyên truyền vận động tích cực, có 4 hộ dân tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, còn 25 hộ chưa tự thục hiện biện pháp khắc phục hậu quả và 2 hộ dân có quyết định cưỡng chế thu hồi đất chưa tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Công tác tổ chức cưỡng chế được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; trong quá trình cưỡng chế, huyện Thủy Nguyên bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực. Đối với các hộ dân có khó khăn về chỗ ở khi tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả huyện bố trí nơi tạm lánh, đồng thời, ban hành thông báo về việc bố trí tạm lánh gửi tới từng hộ dân.

Như vậy, sau 5 năm triển khai, đến thời điểm này, huyện Thủy Nguyên đã hoàn thành công tác GPMB dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Đánh giá [post
tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Xem FULL tiến độ thanh toán

[FULL] BẢNG TÍNH LÃI SUẤT VAY

(Cập nhật mới với chính sách hiện tại)

Xem đầy đủ thông tin bảng tính lãi suất vay khi mua nhà & tiến độ thanh toán ngay tại đây.

    (*) Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

    (*) Hệ thống tự động gửi sau khi nhấn ”XÁC NHẬN”. Vui lòng điền thông tin chính xác. Xin cảm ơn!

    0927811111
    BẢNG GIÁ BÁN (02/04/2023)